Înscriere în CLUBUL Learn-id_HUB Proiectele derulate sub egida Learn-ID Newsletter Learn-ID - știri și informații de specialitate Resurse pentru profesioniști și persoanele interesante de domeniul dificultăților de învățare

Misiune

 

Informarea politicilor educaţionale, din sănătate şi din domeniul protecţiei sociale prin intermediul cercetărilor ştiinţifice pe tematica diferenţelor individuale în învăţare

Derularea de cercetări care să constituie contribuţii autohtone la cunoaşterea în domeniul diferenţelor individuale în învăţare
Promovarea unei abordări interdisciplinare în studiul diferenţelor individuale în învăţare.

Crearea premiselor unui parcurs de cercetare pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, pe tematica propusă
Dezvoltarea de resurse bazate pe dovezi ştiinţifice,  în domeniul screening-ului, diagnosticului, evaluării şi intervenţiei în cazul dificultăţilor şi al tulburărilor specifice de învăţare.

Dezvoltarea, testarea şi implementarea unor programe de prevenţie şi diminuare a diferitelor tipuri de comportamente agresive  în context şcolar.

 

Domeniile şi tematica de cercetare

Domenii

 • Tulburări specifice de învăţare
 • Psihopedagogia elevilor capabili de performanţe înalte
 • Tulburări emoţionale şi de comportament în context şcolar
 • Dificultăţi de învăţare în contextul dizabilităţii

 

Tematică

 • Investigarea mecanismelor de dezvoltare tipică şi atipică a abilităţilor de citit- scris în contextul particular al limbii române, ca limbă cu ortografie transparentă;
 • Analiza practicilor de diagnostic şi evaluare în cazul tulburărilor specifice de învăţare în Romania;
 • Dezvoltarea unor instrumente psihopedagogice necesare în procesul de evaluare şi diagnostic, adaptate cultural şi valide;
 • Învăţarea autoreglată în contextul tulburărilor specifice de învăţare şi al ADHD
 • Dificultăţile de învăţare în contextul ADHD- ului, al tulburărilor de impuls- control, tulburărilor de conduită şi al tulburărilor de conduită cu CU.
 • Studii privind modele explicative ale tulburărilor specifice de învăţare.
 • Studii privind factorii socio- emoţionali facilitatori ai învăţării la elevii capabili de performanţe înalte
 • Screening şi intervenţie psihopedagogică în tulburările emoţionale şi comportamentale în context şcolar

Friday the 1st. Laborator de cercetări interdisciplinare a diferențelor individuale în învățare - Joomla Templates